Voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn online in te zien op deze campagne/actie webpagina(s) d.m.v. een hyperlink.
  2. Deze online campagne/actie is een initiatief van Sendt Online Marketing B.V. (hierna te noemen: “Opdrachtgever”)
  3. Deelname aan deze campagne is kosteloos mits niet anders vermeld in de campagne. Deze campagne is geldig tot en met 31-12-2021.
  4. Door het invullen van uw gegevens en deze online te versturen toont u interesse in deze campagne beschreven dienst, service en /of product van de opdrachtgever en gaat u ermee akkoord dat Sendt uw gegevens verwerkt en beschikbaar stelt aan de opdrachtgever zodat de opdrachtgever telefonisch of per e-mail contact met u op kan nemen m.b.t. in campagne beschreven dienst, service en /of product.
  5. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de campagne. De door een deelnemer ingevulde gegevens worden vastgelegd in een gegevensbestand van Sendt. Sendt gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. (zie privacyverklaring).
  6. Sendt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de campagne noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen.
  7. Sendt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de webpagina(s) en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de campagne.
  8. Sendt is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden (zonder de deelnemer te benadelen) gedurende de looptijd van de campagne te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze campagne te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Sendt daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de campagne, zal door Sendt op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
  9. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.